Tanggapan & Cerapan Amir Sari

Soalan Dewan Adun Batu Caves Berkaitan Projek Pembersihan Sungai Klang

Sesi dewan yang berlangsung 12-14 April 2010 lepas saya telah membangkitkan beberapa soalan dan soalan berkaitan projek pembersihan sungai Klang yang dimasukkan dalam Pakej Rangsangan Ekonomi Selangor telah dijawab secara lisan oleh YAB Dato` Menteri Besar. Berikut jawapan yang diberikan yang menjelaskan asas ketelusan kerajaan dalam pemilihan dan rangka kerajaan dalam melonjakkan kedudukan ekonomi negeri.

PERTANYAAN-PERTANYAAN MULUT DARIPADA
Y.B. TUAN AMIRUDIN BIN SHARI
(BATU CAVES)


TAJUK
: PROJEK PEMBERSIHAN SUNGAI KLANG

11. Bertanya kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar:
a) Apakah asas utama pertimbangan Kerajaan Negeri dalam melantik 4 syarikat utama yang menjayakan projek tersebut?

Jawapan : Proses pelantikan untuk Projek Pemuliharaan dan Pembangunan Sungai Kiang adalah satu proses yang telus. Kerajaan Negeri melalui Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) pada 1 September 2009 telah membuat tawaran kepada umum melalui akhbar untuk syarikat-syarikat yang berminat mengemukakan cadangan-cadangan mereka. Cadangan-cadangan yang diterima telah dinilai oleh Jawatankuasa Penilai Peringkat 1 pada bulan November 2009. Jawatankuasa Penilai dianggotai oleh wakil-wakil jabatan kerajaan iaitu Pejabat Dato’ Menteri Besar, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Pengairan dan Saliran, Lembaga Urus Air Selangor, Pejabat Tanah dan Galian serta Unit Perancang Ekonomi Negeri. Seterusnya, hasil daripada penilaian peringkat pertama, Jawatankuasa Penilai Peringkat 2 yang dianggotai oleh anggota-anggota Taskforce Projek Sungai Klang yang dipengerusikan oleh Dato’ Menteri Besar telah membuat penilaian lanjut dan meluluskan untuk tindakan seterusnya. Semasa penilaian peringkat kedua ini, syarikat-syarikat yang di senarai pendek telah dijemput untuk membuat pembentangan kepada anggota-anggota Tasktorce. Setelah dinilai oleh Jawatankuasa Penilai yang dianggotai jabatan-jabatan dan agensiagensi kerajaan yang berkaitan, empat (4) syarikat-syarikat telah dipilih berdasarkan cadangan dan keupayaan mereka. Syarikat-syarikat tersebut telah dijemput untuk menganggotai ‘Taskforce Public / Private Partnership’ Projek Sungai Klang. Empat (4) syarikat tersebut ialah:

i.  DPZAsiaSdnBhd
ii. GJA Engineering & Construction Sdn Bhd
iii. TSS MAKO Engineering Sdn Bhd
iv. Wessex Water I I Berhad Consortium

Penubuhan Taskforce ini merupakan satu cara baru yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri untuk menjimatkan masa dan kos berbanding pendekatan lama di mana kontrakkontrak diberikan hanya selepas Kerajaan Negeri telah mempunyai satu Pelan Induk. Dengan Taskforce ini , syarikat-syarikat swasta akan dilibatkan sejak dan awal lagi untuk mencorakkan pelaksanaan projek dan memastikan usaha-usaha yang dilaksanakan mempunyai nhlai ekonomi yang baik.

Asas kepada pemilihan semua syarikat ni ialah berdasarkan cadangan dan keupayaan mereka. Penglibatan mereka adalah berdasarkan ‘Public / Private Partnership’. Kritenia yang diambil kira semasa penilaian di buat adalah:

1 Keupayaan syarikat berdasarkan kebolehan dan pengalaman yang relevan dengan Projek Pemuliharaan dan Pembangunan Sungai Kiang
2. Latar belakang syarikat di mana bidang kepakarannya ada berkaitan dengan pembangunan dan pembersihan sungai
3. Keupayaan kewangan syarikat
4. ‘Business plan’ dan bajet yang disediakan, di mana projek-projek yang dicadangkan adalah ‘self sustainable’ dan tidak memerlukan dana kerajaan yang besar.
5. Cadangan yang sehala dengan Hala tuju Perancangan dan Pembangunan Negeri Selangor dan segi sosial, infrastruktur dan pembangunan

b) Berapakah jumlah syarikat-syarikat yang membida bagi mendapatkan kontrak projek berkenaan?

Jawapan: Kerajaan Negeri melalul Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) pada 1 September 2009 telah membuat tawaran kepada umum melalui akhbar untuk syarikat-syarikat yang berminat mengemukakan cadangan-cadangan mereka. Sebanyak 37 syarikat swasta dalam dan luar negara memberi respons kepada penawaran ini dengan membeli dokumen ‘Request for Business Proposals’ yang berharga RM500.00.
Sebanyak 12 daripada semua syarikat tadi telah mengemukakan cadangan mereka semasa tarikh tutup. Cadangan-cadangan yang diterima telah dinilai oleh Jawatankuasa Penilai Peringkat 1 pada bulan November 2009. Jawatankuasa Penilai dianggotai oleh wakil-wakil jabatan kerajaan iaitu Pejabat Dato’ Menteri Besar, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Pengairan dan Saliran, Lembaga Urus Air Selangor, Pejabat Tanah dan Galian serta Unit Perancang Ekonomi Negeri.

C) Berapa lama kah masa yang diperlukan untuk menyiapkan 120km sungai tersebut?

Jawapan: Projek Pemuliharaan dan Pembangunan Sungai Klang merupakan salah satu dan enam (6) projek di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Negeri Selangor yang telah diumumkan oleh Y.A.B Tan Sri Dato’ Sen Menteri Besar Selangor. Jajaran Sungai Klang adalah lebih kurang 120 km iaitu 80 km di dalam Negeri Selangor dan 40 km di dalam kawasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jajaran Sungai Klang melalui kawasan pentadbiran lima (5) Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Selangor seperli MPK, MBSA, MBPJ, MPSJ dan MPAJ dan di dalam pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Buat masa ini, program pemuliharaan dan pembangunan Sungai Kiang diberi tumpuan di dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Klang (MPK) sepanjang 21 km yang bermula dan Jabatan Connaught hingga ke muara Sungai Klang di kawasan Pelabuhan Klang. Juru Perunding DPZ Asia Design Sdn. Bhd. dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor telah menyediakan cadangan awal dan konsep pembangunan bagi jajaran Sungai Klang di dalam kawasan MPK. Cadangan tersebut juga telah dipamerkan untuk orang awam semasa Karnival Sungai Klang 2010 yang telah diadakan pada l3hb. — l4hb. Mac 2010 di Taman Pengkalan Batu, Klang.

Advertisement

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s